Nieuwe F-gassenverordening

Op 16 januari 2024 heeft het Europees Parlement officieel ingestemd met de nieuwe, strengere F-gassenverordening. Ook de Europese Raad heeft op 7 februari officieel ingestemd met de nieuwe F-gassenverordening. Daarmee is de invoering van de nieuwe verordening op 11 maart 2024 een feit.

Tijdlijn nieuwe f-gascertificering en bijvulverboden

 • 2024: Nieuwe verordening treedt op 11 maart  in werking.
 • 2025: Alle koelapparatuur: bijvullen max GWP 2500 (uitzondering voor geregenereerd /gerecycled koudemiddel).
 • 2026: Europese Commissie uiterlijk klaar met uitvoeringsverordening over certificering. Airco- en warmtepompapparatuur: max GWP 2500; uitzondering tot 2032 voor geregenereerd /gerecycled koudemiddel.
 • 2027: Nieuwe certificeringstrajecten van de EU-lidstaten gaan in. 
 • 2029: Personen die vóór 2024 al een f-gascertificaat hadden zijn gehercertificeerd.
 • 2030: Alle koelapparatuur: bijvullen max GWP 2500, géén uitzondering.
 • 2032: Alle koelapparatuur: bijvullen max GWP 750 (uitzondering voor geregenereerd / gerecycled koudemiddel). Airco- en warmtepompapparatuur: bijvullen max GWP 2500, géén uitzondering.
   
Compress_5800i_AW_grill_closeup_CGI_render_grey_background.jpg
F-gassen

F-gassen

F-gassen, ook wel synthetische gassen genoemd, worden o.a. toegepast in: warmtepompen, airco systemen, koelsystemen en schakelinrichtingen in elektriciteitsvoorzieningen.  

Deze gassen hebben een nadelig gevolg op het broeikaseffect en milieu, vanwege de bijdrage aan de wereldwijde temperatuurstijging. Daarom zijn er Europese wetten opgesteld om te mogen werken met F-gassen.
 

F-gassen certificaat 

Voor een airconditioningsysteem of warmtepomp (bijv. split, multisplit of VRF) waarbij koeltechnische handelingen uitgevoerd moeten worden dien je een F-gassen certificaat in bezit te hebben. Dit geldt als installateur, maar ook als bedrijf zijnde. 

Er zijn twee soorten F-gassen certificaten: 

 

 • F-gassen categorie 1 
 • F-gassen categorie 2 


Heb je een certificaat categorie 1? Dan mag je alle taken uitvoeren, ook het terugwinnen van F-gassen uit klimaatregeling apparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur. Voor installatie van warmtepompen of airco's met F-gassen wordt in de meeste gevallen certificaat categorie 2 aangeraden. Dit is op gebied van lekkagecontrole, terugwinning van F-gassen en werkzaamheden aan klimaatregelingsapparatuur, warmtepompen en koelapparatuur.

Verbod op F-gassen vanaf 2027 

In oktober 2023 hebben het Europees parlement en de EU landen overeenstemming bereikt op herziening van de F-gassenverordening. Productverboden vanaf 2027 gelden op kleine monoblock-warmtepompen (<12kW) en airconditioning met een GWP van ten minste 150, en een volledige uitfasering vanaf 2032. (zie onderstaande tabel) 

Gescheiden airco's en warmtepompen (Split variant) hebben een volledig verbod op F-gassen vanaf 2035 met kortere termijn voor bepaalde splitsystemen en hoger aardopwarmingsvermogen.

F-gassen

Natuurlijke gassen

Het beste natuurlijke koudemiddel voor het milieu wat toegepast kan worden in warmtepompen is R290. Er worden steeds meer warmtepompen ontwikkeld met dit koudemiddel, oftewel propaan. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee; 
 

 • het valt niet onder de F-gassen verordening; 
 • je hebt geen F-gassen certificaat nodig voor de installatie; 
 • het heeft een zeer laag broeigaspotentieel (GWP), oftewel een duurzame oplossing


Plieger heeft een aantal warmtepompen in haar assortiment die van koudemiddel R290 zijn voorzien

r290 arotherm plus
Compress 5800i AW

Compress 5800i AW all electric

Deze toekomstbestendige warmtepomp van Nefit Bosch is volledig elektrisch en fluisterstil. Het werkt met koudemiddel R290, waardoor het een toekomstbestendige en duurzame warmtevoorziening is. Door de geïntegreerde geluid diffuser is het een van de stilste warmtepompen in de markt. In nachtmodus bedraag dit 26 dB(A) op 3 meter afstand.  Doordat het apparaat zo stil is, kan het ook makkelijk worden geïnstalleerd in dichtbebouwde wijken. Het beste rendement wordt bereikt bij een lage temperatuur afgiftesysteem, maar de warmtepomp kan tevens worden toegepast bij hogere aanvoertemperaturen. Dit maakt het ook mogelijk om de Compress 5800i AW toe te passen in gerenoveerde huizen en appartement complexen.
 

De tower-variant heeft een warmwatervat van 171 liter en een buffervat van 16 liter incl geïntegreerde systeempomp. Het voordeel hiervan is dat het vloeroppervlak maar 60x60 cm in beslag neemt en zeer geschikt is voor nieuwe huizen. 
De wandhangende binnenuit heeft een hoogte van 71 cm en een geïntegreerde 3-wegklep voor warmwaterbereiding. Hierdoor kan een boiler rechtsreeks op de binnenuit worden aangesloten.

aroTHERM plus

Deze warmtepomp van Vaillant is al langer te vinden in het assortiment. Vaillant is als één van de eerste bedrijven gestart met het milieuvriendelijke koudemiddel. Door gebruik van R290 heeft deze warmtepomp een hoger vermogen bij lage buitentemperaturen dan andere warmtepompen. Tevens levert de aroTHERM plus een zeer hoge rendementswaarde met een COP van 5,4. Dat wil zeggen dat de warmtepomp 5,4 kW warmte kan opwekken, en je daarvoor slechts 1 kW hoeft te betalen. Tevens is deze warmtepomp als één van de weinige geschikt om toe te passen in bestaande gebouwen met radiatoren die draaien op hoge temperaturen i.p.v. vloerverwarming. Tevens is deze warmtepomp te combineren met de uniTower plus. Dit leidt tot een verhoogd warmwatercomfort door de extra grote opslagtank van 376 liter tapwater wat genoeg is voor 6 douchebeurten achter elkaar. Het toestel heeft een zeer stille werking en is bovendien toepasbaar in wijken met rijtjeshuizen. Dit alles maakt de overstap naar duurzame energie zo gemakkelijk mogelijk.