Plieger stopt met bedienen bouwmarkten en concentreert zich verder op de professionele markt.

Zaltbommel, 20 april 2022

Plieger Groep gaat zich verder focussen op de professionele markt. Voor de toekomstbestendigheid van het bedrijf, heeft de organisatie besloten de activiteiten in het DHZkanaal (Doe-Het-Zelf) per 31 december 2022 te beëindigen. De Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven op het voorgenomen besluit.
Het bedrijf bestaat uit 775 medewerkers en de ontwikkeling heeft directe gevolgen voor 43 medewerkers die vanuit Zaltbommel de DHZmarkt bedienen. Medewerkers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De komende tijd zal volgens het Sociaal Plan gekeken worden naar interne herplaatsing, begeleiding naar ander werk of financiële compensatie.

Ontwikkelingen in de markt

Plieger is actief als groothandel in sanitair, verwarming, installatie, lucht & ventilatie en elektra. Midden jaren ‘70 zag wijlen heer Boy Plieger de DHZ-markt in Nederland, bestaande uit bouwmarkten, opbloeien en besloot deze te gaan beleveren. Deze strategische keuze heeft er in de economische crisis van de jaren ’80 voor gezorgd dat het bedrijf de roemruchte jaren wist te overleven. De afgelopen jaren laten een forse afname in het bedrijfsresultaat binnen het DHZ-kanaal zien. Deze afname is versneld door de coronacrisis. Uit meerdere analyses is gebleken dat de activiteiten van DHZ niet positief bijdragen aan het resultaat van de organisatie in zijn geheel. De verliezen dreigen fors toe te nemen als er geen maatregelen worden getroffen. Met andere woorden: ingrijpen is noodzakelijk.

Onderzochte oplossingen
De menselijke maat staat hoog in het vaandel. Het besluit om te stoppen met het bedienen van de DHZ-markt was dan ook niet zomaar genomen. Meerdere mogelijkheden zijn onderzocht, waaronder het doorverkopen van de activiteiten van het DHZ-kanaal aan een derde partij. Per direct beëindiging van DHZ was een tweede optie. Echter, gezien de grote sociale en financiële impact is deze optie niet verder onderzocht. Omdat doorverkoop niet haalbaar bleek, bleef de laatste mogelijkheid over: de activiteiten van DHZ worden beëindigd per 31 december 2022.

Consequenties
De DHZ-activiteiten worden landelijk uitgevoerd vanuit Plieger in Zaltbommel. Dit wordt gedaan door de medewerkers, vanuit een productieafdeling, een verkoopteam en de serviceafdeling. Met het voorgenomen besluit de DHZ-activiteiten te beëindigen, worden 43 medewerkers boventallig. Plieger hecht er grote waarde aan om op een zo sociaal mogelijke manier om te gaan met haar medewerkers. Conform het Sociaal Plan en in overleg met de Ondernemingsraad worden de gevolgen de komende maanden verder doorgevoerd. De boventallige medewerkers worden uiteraard in de gelegenheid gesteld hun belangstelling kenbaar te maken voor vacatures binnen de organisatie. Ook worden medewerkers, daar waar mogelijk en gewenst, ondersteund bij sollicitatieactiviteiten.

Doorkijk naar de toekomst
Met deze ingrijpende stap bereidt Plieger zich op strategisch niveau voor op de toekomst, voor het bedrijf zelf en de ruim 730 andere medewerkers. Gezien de omvang van de professionele markt en de mogelijkheid binnen die markt toegevoegde waarde te leveren met het distributienetwerk, de showrooms, de webshop/-app en de Plieger Express vestigingen, zal de primaire focus van Plieger daar de komende jaren op komen te liggen. Plieger maakt deel uit van de Plieger Groep, waaraan ook de bedrijven ThermoNoord en Memodo behoren. Samen vormen zij een groeiende, succesvolle en winstgevende groothandelsgroep met een sterke rentabiliteit. CEO bij Plieger Groep Koert Huisman: “We nemen deze stap vanuit kracht en gaan feitelijk terug naar onze roots. Hiermee komt onze volledige focus te liggen op het ondersteunen van de professionele markt. Strategisch gezien onze meest potentiële en waardevolle markt.”